Pahantorjuja-elokuvakerhon vuosikokous pidetään 18.4.2024 klo 18.30 Vihdin Kinolla.

Vuosikokouksen jälkeen pidetään jäsenille infotilaisuus ensi kesän Pahantorjuja-festareista. Tilaisuudessa käydään läpi festarijärjestelyitä ja kuulostellaan, löytyisikö jäsenistöstä halukkaita ihmisiä avustamaan suunnittelussa ja/tai festarin talkoohommissa jne. 

Sekä vuosikokous että infotilaisuus ovat vain jäsenille, mutta ennen vuosikokouksen alkua voi myös liittyä jäseneksi, joten voit tuoda mukanasi asiasta kiinnostuneita ihmisiä, vaikka he eivät vielä jäseniä olisikaan. 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
  8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
  10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.